GODWIN črpalke serije VAC PRIME

 

XYLEM razširja predstavitev izdelkov GODWIN z vakuumsko sesajočimi črpalkami.


Dosedaj je bilo mogoče uporabljati GODWIN črpalke za srednje velike in velike črpalne višine. Z vakuumsko sesajočimi črpalkami pa je GODWIN zanesljivost mogoča tudi za črpanje pri nižjih črpalnih višinah.
Čeprav je vakumska naprava za sesanje majhna in lahka, je izdelana s prav takšno natančnostjo kot pri ostalih proizvodih v skupini. VAC PRIME črpalke ne pomenijo samo zanesljivo vakuumsko sesanje, temveč so tudi izstopajoči stroji v pogledu teže, območja obratovanja in energetske ekonomičnosti.
GODWIN VAC PRIME črpalka – vakuumsko sesajoča črpalka za odvodnjavanje, je zanesljiva črpalka s pregovorno GODWIN kakovostjo, trenutno na voljo za velikosti 4" in 6", v prenosni izvedbi in izvedbi na temeljnem okviru. Na razpolago so z pogoni različnih izvedb, ki zadoščajo vsem zahtevam.

 

   Prospekt črpalk GODWIN - serija VAC-PRIME (en)         Krivulja delovanja črpalk GODWIN VAC-PRIME

  

  

 Aplikacije:
• Črpanje pri izkopih, temeljenju, kopanju tunelov
• Nižanja nivoja talne vode z črpanjem iz vodnjakov
• Črpanje pri praznjenju kanalov, ribnikov, odprtih izkopov in gradbiščnih jam
• Črpanje onesnažene vode s suspendiranimi delci in čiščenje revizijskih jaškov
• Črpanje vode iz peskokopov, pralnic agregatov in betonarn
• Črpanje bentonitnih izplak za geološka vrtanja
• Oskrba z vodo iz vodnjakov in kanalov